Programmeerimiskeelte ja infoturbe teemade õppematerjalide loomine kursusele „Digitaalne maailmapilt”

Nimi
Herman Rull
Kokkuvõte
„Digitaalne maailmapilt” on Tartu Ülikoolis 2022.a esmakordselt toimunud kursus, mille eesmärk on tutvustada arvutiteaduse aluseid teiste õppekavade tudengitele. Lõputöö raames loodi kursuse „Digitaalne maailmapilt” programmeerimiskeelte ja infoturbe nädalate loengutele toetavad materjalid ning automaatkontrollitavad iseseisvad ülesanded üliõpilastele. Valminud materjale kasutati kevadsemestril toimunud piloot-läbiviimisel. Selle raames koguti andmeid üliõpilaste tulemuste kohta automaatkontrollides ning küsiti tagasisidet loengumaterjalide kohta. Lõputöö osana analüüsiti kogutud andmeid. Ühtlasi, kuna kursus on sissejuhatav aine arvutiteadusesse, siis üks lõputöö eesmärkidest oli pakkuda üliõpilastele võimalusi edasisteks õpinguteks. Seega uuriti bakalaureusetöös erinevaid kursusi, mis käsitlevad programmeerimiskeelte ja infoturbe teemasid põhjalikumalt, ning koostati soovituskaart jätkukursuste jaoks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaak Vilo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF