Küberhügieeni kursuse „Tagasi kontorisse” loomine DeLRAP platvormile

Nimi
Tauno Tamm
Kokkuvõte
Küberuum meie ümber on pidevalt arenev. Digitehnoloogiate laialdasem kasutuselevõtt suurendab vajadust paremate küberteadmiste järele. Interaktiivses digiühiskonnas on tõusnud ka kodanike ootused õppematerjalidele ning on vajadus inimeste küberteadlikkust pidevalt tõsta läbi praktiliste näidete. Käesoleva bakalaureusetöö raames loodi ettevõtte Cybexer Academy OÜ platvormile DeLRAP küberhügieeni moodul „Tagasi kontorisse“, mis koosneb 14st eeltesti küsimusest, 25st kaasusest koos selgitavate õppematerjalidega ning 12st lõpptesti küsimusest. Moodul keskendub kasutajate küberteadlikkuse tõstmisele ning nende riskide välja selgitamisele nii tavakontori kui ka kodukontori perspektiivist. Uue mooduli sisu loodi analüüsides hiljutisi küberintsidente, tuginedes Eesti infoturbestandardi 2021. aasta versioonile ning klientide vajaduste kaardistamiseks läbiviidud küsitluse analüüsile. Töö kirjalikus osas antakse ülevaade, milliseid referentsmaterjale analüüsiti ning tutvustatakse uute testküsimuste ja õppematerjalide loomise põhimõtteid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Lauri Almann
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF