Veebimaterjalide ja -saidi loomine Vue.js raamistiku jõudlusprobleemidest

Nimi
Ingo Ignašov
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on luua Vue.js raamistiku jõudlusprobleeme kirjeldavad materjalid ning nende kuvamiseks luua Vue.js baasil veebisait. Töö sisaldab kasutatud mõistete definitsioone, taustainfo kirjeldust, loodava veebisaidi nõudeid, kasutatud tehnoloogiate ja keelte kirjeldust ning tehtud töö analüüsi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF