Karnaugh' kaardi lahendaja

Nimi
Kaarel Kütt
Kokkuvõte
Karnaugh’ kaart on tabelina esitatav abivahend, mida kasutatakse loogikavalemite lihtsustamisel. Varasemalt oli Karnaugh’ kaardi abil loogikavalemi minimaalse kuju leidmiseks mitmeid rakendusi, kuid nende kõigi puuduseks oli neljast enama muutujaga loogikatehete visuaalse lahenduse kuvamine, mis ei vasta tavalistele Karnaugh’ kaardi reeglitele. Selle lõputöö eesmärk oli luua rakendus, mis võimaldaks kuvada viie või kuue muutujaga võrrandite visuaalset lahendust kolmemõõtmeliselt ja parendaks olemasolevate lahenduste funktsionaalsust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Rosin
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad