Kasutaja õigustes töötava failiserveri veebiliidese teostus

Nimi
Kalmer Keerup
Kokkuvõte
Levinud failiserveri teenuste kliendid on tihti tugevalt integreeritud operatsioonisüsteemidesse ja omavad erinevaid adresseerimisvorme, mis enamasti erinevate operatsioonisüsteemide vahel ei ühildu. Asukohtadele viitamine on aadressi vormide erinevustest tulenevalt keeruline ja jätab viitade mõistmise ja rakendamise kasutajale. Töö eesmärk oli luua universaalselt adresseeritav failiserveri liides, mis järgib süsteemset autentimist ja failide juurdepääsu reegleid. SIMU lahendus pakub autentimise ja POSIX juurdepääsuõiguste alusel veebiliidesega failiserveri rakendust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tarmo Oja, Heili Orav
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF