Koduülesannete ja murelahendajate loomine kursusele „Introduction to Programming”

Nimi
Taniel Saarevet
Kokkuvõte
“Introduction to Programming” on Tartu Ülikoolis ingliskeelne programmeerimist tutvustav õppeaine, mida võtab iga aasta ligi 200 erineva tausta ja kogemustega üliõpilast. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk koosnes koduülesannete ja murelahendajate koostamisest eelnevalt mainitud kursusele. Uute kodutööde loomine muudab ülesannete sisu kaasaegsemaks ning väldib aastast aastasse samade ülesannete lahenduste levikut, mille tagajärjel ei pruugi üliõpilased ise kodutöid teha. Murelahendajad on küsimustest koosnevad abivahendid, mis proovivad välja selgitada õppija probleemi ning pakkuda sellele lahendust. “Introduction to Programming” kursuse kaheksa teema juurde loodi kokku 15 koduülesannet ja murelahendajat. Lisaks küsiti koostatud materjalidele praktikumijuhendajatelt tagasisidet ning saadud vastuseid analüüsiti ja vajadusel tehti nende põhjal parandusi. Tagasisidest selgus, et ülesanded olid sobiva raskusastme, selgete tingimuste, elulise sisuga ning murelahendajad arvestasid kõigi raskemate kohtadega, andes piisavaid vihjeid nende ületamiseks, samal ajal lahendust mitte ette öeldes.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp, Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF