arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Enesekontrollitestide koostamine Tartu Ülikooli kursusele „Objektorienteeritud programmeerimine“
Nimi Maiken Veedla
Kokkuvõte Kursus ,,Objektorienteeritud programmeerimine” on üks suurimaid kursuseid Tartu Ülikoolis. Üliõpilasi on palju ning nende taust on erinev, seega toetuvad paljud üliõpilased lisaks õppejõududele ka lisamaterjalidele. Selle bakalaureusetöö eesmärk oli luua õppeainele enesekontrollitestid, mis aitaksid üliõpilastel teemaga tutvuda ja hiljem teemat korrata. Kokku koostati 12 Moodle’i enesekontrollitesti loengumaterjalide põhjal ja 31 H5P lühikest enesekontrolli-küsimustikku kodutööde materjalide põhjal. Valminud Moodle’i testid sisaldasid 8-10 küsimust ning H5P testid 2-5 küsimust. Lisaks analüüsiti üliõpilaste tagasiside põhjal loodud testide kasutamist ja kasulikkust. Üliõpilased leidsid, et enesekontrollitestid olid kasulikud ja aitasid teemaga tutvumisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2022
PDF