Enesekontrollitestide koostamine Tartu Ülikooli kursusele „Objektorienteeritud programmeerimine“

Nimi
Maiken Veedla
Kokkuvõte
Kursus ,,Objektorienteeritud programmeerimine” on üks suurimaid kursuseid Tartu Ülikoolis. Üliõpilasi on palju ning nende taust on erinev, seega toetuvad paljud üliõpilased lisaks õppejõududele ka lisamaterjalidele. Selle bakalaureusetöö eesmärk oli luua õppeainele enesekontrollitestid, mis aitaksid üliõpilastel teemaga tutvuda ja hiljem teemat korrata. Kokku koostati 12 Moodle’i enesekontrollitesti loengumaterjalide põhjal ja 31 H5P lühikest enesekontrolli-küsimustikku kodutööde materjalide põhjal. Valminud Moodle’i testid sisaldasid 8-10 küsimust ning H5P testid 2-5 küsimust. Lisaks analüüsiti üliõpilaste tagasiside põhjal loodud testide kasutamist ja kasulikkust. Üliõpilased leidsid, et enesekontrollitestid olid kasulikud ja aitasid teemaga tutvumisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF