arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebiteenus valglate hinnangulistele reostuskoormustele
Nimi Eero Pihelgas
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebiteenus valglate hinnangulistele reostuskoormustele, mis hõlbustaks reostuskoormuste arvutamist ja pakuks masinloetavaid tulemusi. Töös kirjeldatakse andmemudelit ning seireandmete põhjal igas Eesti punktis hinnangulise vooluhulga ja reostuskoormuse arvutamise loogikat. Veebiteenus valglate hinnangulistele reostuskoormustele on aktiivselt kasutuses Keskkonnaagentuuris.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kristi Uudeberg, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2022
PDF