Pythonit tutvustav tund III kooliastmele

Nimi
Juhan Tamm
Kokkuvõte
Selle töö eesmärk on tuvastada, millised võimalused on sobilikud tekstipõhise
programmeerimiskeele tutvustamiseks kolmandas kooliastmes. Selleks katsetati ühes Tartu põhikoolis, kui hästi kolmanda kooliastme õpilased suudavad Pythoni programmeerimise loogikast aru saada, kui suur on nende huvi programmeerimise vastu, ning ühtlasi, kui kiiresti suudavad õpilased uusi kontseptsioone omandada ning neid ise realiseerida.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF