arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pythonit tutvustav tund III kooliastmele
Nimi Juhan Tamm
Kokkuvõte Selle töö eesmärk on tuvastada, millised võimalused on sobilikud tekstipõhise
programmeerimiskeele tutvustamiseks kolmandas kooliastmes. Selleks katsetati ühes Tartu põhikoolis, kui hästi kolmanda kooliastme õpilased suudavad Pythoni programmeerimise loogikast aru saada, kui suur on nende huvi programmeerimise vastu, ning ühtlasi, kui kiiresti suudavad õpilased uusi kontseptsioone omandada ning neid ise realiseerida.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2022
PDF