Ema-tütarrakkude tuvastamine ja klassifitseerimine pärmirakkudes

Nimi
Danver Hans Värv
Kokkuvõte
Erinevates organismides toimub asümmeetriline rakkude paljunemise protsess, mille käigus tekivad kaks erinevate omadustega rakku. Paljunevas pärmis, Saccharomyces cerevisiae, tekib pärast asümmeetrilist rakkude jagunemist kaks rakku: ema- ja tütarrakk. Fluoretsentsmikroskoopia on laialdaselt levinud mikroorganismide uurimiseks, kaasa arvatud pärmirakkude vaatlemiseks. Mikroskoopia areng on suurendanud töödeldavate andmete mahtu, muutes mikroorganismide käsitsi uurimise kulukaks. Lõputöö raames luuakse automaatrakendus, mis suudab süvaõpet kasutades tuvastada paljunevaid pärmirakke ning klassifitseerida need ema- või tütarrakuna. Lõppeesmärk on uurida, kas raku paljunemisega jäävad vanad valgud emarakule või päranduvad tütarrakule. Tulemused näitavad, et meie töötatud automaatsüsteem suutis tuvastada 70.42% täpsusega paljunevaid rakke. Lisaks suudab rakendus klassifitseerida ema- ja tütarrakku 87.72% täpsusega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mohammed A. S. Ali, Karla Juárez Núñez
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF