Andmete üldistamisel põhineva anonüümimise kvaliteedi hindamine

Nimi
Joosep Tavits
Kokkuvõte
Isikuandmete väljastamisel kolmandatele osapooltele tuleb tagada andmetes sisalduvate isikute kaitse. Levinud meetodiks on sel juhul kasutada andmete anonüümimist, mille tulemusel ei ole üksikisikud andmestikus enam tuvastatavad. Lisaks viimastel aastakümnetel avaldatud erinevatele anonüümimismeetoditele on publitseeritud ka hulgaliselt erinevaid anonüümimise kvaliteedi hindamise mõõdikuid. Seetõttu ei ole nende mõõdikute seast valikute tegemine ilma valdkonna ekspertteadmisteta triviaalne. Selles bakalaureusetöös käsitletakse andmete anonüümimist ja selle kvaliteedi mõõtmist ühe tüüpilise tihedalt andmeväljastustega kokku puutuva organisatsiooni vaatest. Töö raames tuvastatakse kasutatavate anonüümimismeetodite ja lõppkasutaja kirjelduse põhjal sobiv alamhulk anonüümimise kvaliteedi mõõdikud. Seejärel realiseeritakse need mõõdikud olemasoleva anonüümimistarkvara väljundi analüüsimise komponendina, et kirjeldada anonüümimise tulemusel alles jäänud riske ja andmestikus toimunud muudatusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF