Veebisaidi loomine välismaal õppimise ja töötamise võimaluste jagamiseks

Nimi
Carmen-Ly Truu
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua veebisait, kuhu on kokku kogutud välismaal õppimas, töötamas või praktikal käinud noorte kogemused ja tutvustatakse erinevaid võimalusi reisimiseks. Siiani ei ole loodud erinevate organisatsioonide võimalusi kokkuvõtvat eestikeelset veebisaiti, mis sisaldaks endas ülevaadet kõigist eelpool nimetatud komponentidest. Selleks, et muuta alternatiivsed reisimisvõimalused huvilistele kättesaadavamaks otsustati luua veebisait, mis annab kompaktse ülevaate praktika-, töö- või õppimisvõimalustest välismaal. Veebisaidi loomiseks kasutati Vue raamistikku, Firebase andmebaasi ja Netlify hostimist. Käesoleva töö raames uuriti veebisaidi loomise põhimõtteid, koostati nõuded, loodi prototüüp, kirjeldati kasutatud tehnoloogiaid, analüüsiti valminud veebisaiti ja teostati märksõna analüüs.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Janno
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF