Veebirakenduse loomine informaatikaviktoriinile Kobras

Nimi
Mattias Sokk
Kokkuvõte
Informaatika- ja arvutialaseid oskusi on nüüdisühiskonnas üha rohkem tarvis. Alates 2006. aastast korraldatakse Eestis iga-aastaselt informaatikaviktoriini Kobras, mille eesmärk on õpilastes tekitada huvi informaatika vastu. Viktoriini tarbeks koostatakse aastas 90 erinevat ülesannet, mis on saadaval nii eesti kui vene keeles. Väljaspool viktoriini ei leia valminud ülesanded nii palju kasutust kui võiksid, sest senisel viktoriini veebilehel on raske varasemaid ülesandeid otsida ja puudub võimalus nende interaktiivseks lahendamiseks. Bakalaureusetööna valmis lahendus, mis kasutab pideva integratsiooni ja tarne võimalusi, et luua staatiline veebirakendus, kus saab andmeid mugavalt filtreerida ning varasemaid ülesandeid interaktiivselt lahendada. Valminud lahendus on automaatne ja kaotab viktoriini korraldajatelt vajaduse veebilehte käsitsi uuendada. Töö autor loodab, et töö tulemusena jõuavad huvitavad informaatikaülesanded rohkemate noorteni ning nende huvi ja teadmised informaatika valdkonnas kasvavad.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF