Grammatiliste vigade parandamine sageduspõhise sünteetilise andmestikuga

Nimi
Jakob Univer
Kokkuvõte
Selles töös tutvustatakse grammatiliste vigade parandamise meetodit tehisnärvivõrguga, mida treenitakse vaid sünteetilise andmestiku peal. Meetod on kasulik keeltele, kus ei leidu suuri korpuseid grammatiliste vigade parandamise mudeli treenimiseks, nagu eesti keel. Väiksemast, inimeste parandatud korpusest leitakse sõnade kustutamise, lisamise, vahetamise ja liigutamise vigade osakaalud ning nende osakaaludega loodi palju suurem sünteetiline korpus. Sünteetilisel andmestikul treeniti tehisnärvivõrk, mis parandas eesti keele grammatikavigu. Autor leidis, et vigade osakaal ei pea olema väga täpne ning treenitud mudel saab hakkama lisaks lause ülesehituse vigadele ka õigekirja vigade parandamisega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Agnes Luhtaru, Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF