Tartu Ülikooli veebikursuse „Digitaalne maailmapilt“ kasutajakogemuse analüüs

Nimi
Elina Meier
Kokkuvõte
Bakalaureuse töö eesmärk on analüüsida Tartu Ülikoolis õppeaasta 2021/22 kevadsemestril esimest korda toimuva aine „Digitaalne maailmapilt“ kasutajakogemus ning pakkuda analüüsi tulemustest lähtudes soovitusi aine edaspidiseks arendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaak Vilo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF