Analüütikaprojektide realiseerimise tehnoloogilised lahendused

Nimi
Agne Rääbis
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö analüüsib ja kirjeldab peamisi tehnoloogiaid, mida kasutatakse suuremate analüütikaprojektide korral: andmeladu, andmejärve, loogilist andmeladu ja andmejaoturit. Analüüs sisaldab eestikeelses teaduskirjanduses seni käsitlemata tehnoloogilisi lahendusi. Töö sisaldab ülevaadet tehnoloogiate arhitektuurist, tugevustest ning nõrkustest. Lisaks võrdleb magistritöö käsitletud tehnoloogiaid ning koondab tehnoloogiate omadused tabelina.
Magistritöö lõpptulemust saavad praktilise sisendina kasutada analüütika valdkonna projektide tellijad ja arendajad. Töö annab info uudsematest valdkonna tehnoloogiatest ning vajaliku sisendi paremate lahenduste pakkumiseks. Lisaks saab magistritööst sisendi, mis aitab valida ettevõtte vajadustest lähtuva tehnoloogilise lahenduse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Anne Villems, Ain Rääbis
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF