Digitaalne innovatsioon äriprotsesside ümberkujundamisel

Nimi
Juuli Nava
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö keskmes on tänapäevaste digitehnoloogiate kasutuselevõtt äriprotsesside juhtimise kontekstis. Lõputöös uuritakse nende tehnoloogiate võimekusi (capabilities), et paremini mõista viise, kuidas tehnoloogia mõjutab äriprotsesside ümberkujundamist. Uurimistöö meetod on süstemaatiline kirjanduse ülevaade, mis koondab 26 juhtumuuringut (avaldatud vahemikus 2017–2021) äriprotsesside ümberkujundamistest digitaalsete tehnoloogiate abil. Kirjanduse ülevaate tulemusel tuletati 6 digitaaltehnoloogia võimekust ning suhestati need 14 tuvastatud äriprotsesside ümberkujundamise heuristikuga. Magistritöö peamine panus on raamistik, mis aitab ja hõlbustab praktikutel ja uurijatel välja selgitada, kuidas äriprotsesse saab digitaaltehnoloogia võimekuste kaudu ümber kujundada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Milani, Kateryna Kubrak
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF