EL COVID tõendite Eesti kontrollirakenduse nõuete analüüs

Nimi
Anneli Laansoo
Kokkuvõte
Lõputöö eesmärgiks on viia läbi kasutajauuring ja nõuete analüüs EL COVID tõendite Eesti kontrollirakendusele „kontroll.digilugu.ee“. Magistritöös antakse ülevaade EL COVID tõendite loomise ja kontrollimise ülesehitusest. Tutvustatakse läbiviidud kasutajate tagasiside küsitluse tulemusi. Analüüsitakse teiste riikide kontrollirakenduste lahendusi ja funktsionaalsusi. Töö tulemusel tehakse ettepanekud Eesti kontrollirakenduse „kontroll.digilugu.ee“ parendamiseks, muutmisettepanekute prioritiseerimine sealhulgas ettepanekud kuidas võiks töö tulemusi rakendada praktikasse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF