Täitemenetlusregistri kasutajauuring ja ärianalüüs

Nimi
Linda Rosenkron
Kokkuvõte
Täitemenetlusregister on oma olemuselt kompleksne süsteem, mis seob erinevaid täitemenetluse osapooli: Sissenõudjad, Kohtutäiturid, Võlgnikud, Krediidi- ja Makseasutused, Uurimisasutused ning järelevalve teostajad – Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Justiitsministeerium ja Registrite- ja Infosüsteemide keskus. Töös teostati kasutajauuring, kus tuvastati erinevate huvigruppide vajadused, prioritiseeriti need koostöös Justiitsministeeriumiga ning viidi läbi eesmärgipõhisel modelleerimisel põhinev ärianalüüs ning loodi lihtsustatud vaadetega prototüüp. Töö tulemusi kasutatakse uue Täitemenetlusregistri loomisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF