EstNLTK kasutamise võimalused eestikeelsete ülesannete hindamisel eksamite infosüsteemis EIS

Nimi
Vilve Roosioks
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida EstNLTK kasutamise võimalusi eksamite infosüsteemis EIS ja pakkuda välja võimalusi eestikeelsete tekstide hindamisvahendi täiustamiseks.
Loodud lahendused analüüsivad kirjutatud teksti ja annavad hindajale hindamiseks vajalikku lisainfot ning seeläbi lihtsustavad hindamist. Lahenduste loomisel on kasutatud Tartu Ülikoolis loodud keeletöötlusteeki EstNLTK ja töö käigus loodud lahendusi on plaanis edasi katsetada ning täiendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Heili Orav
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF