arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


EstNLTK kasutamise võimalused eestikeelsete ülesannete hindamisel eksamite infosüsteemis EIS
Nimi Vilve Roosioks
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida EstNLTK kasutamise võimalusi eksamite infosüsteemis EIS ja pakkuda välja võimalusi eestikeelsete tekstide hindamisvahendi täiustamiseks.
Loodud lahendused analüüsivad kirjutatud teksti ja annavad hindajale hindamiseks vajalikku lisainfot ning seeläbi lihtsustavad hindamist. Lahenduste loomisel on kasutatud Tartu Ülikoolis loodud keeletöötlusteeki EstNLTK ja töö käigus loodud lahendusi on plaanis edasi katsetada ning täiendada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Heili Orav
Kaitsmise aasta 2022
PDF