Finantsmõõdikute töölaua loomine Tallinna Tehnikaülikooli näitel

Nimi
Kaja Jakobson
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on organisatsiooni finantsmõõdikute töölaua loomine, mis edastaks organisatsioonisiseselt seotud osapooltele informatsiooni finantsolukorra- ja näitajate kohta. Finantsmõõdikute töölaua loomise edukuse jaoks peeti oluliseks, et ülesande raamistik ja struktuur oleks läbimõeldud ning defineeritud. Töö teostamine kavandati järgides topeltteemant teenuse väljaarendamise protsessi, mis aitas seada fookust ning lõi eeldused lõpptulemusele jõudmiseks.
Töös on kirjeldatud finantsmõõdikute töölaua loomisele eelnevaid protsesse alates nõuete kogumise meetodite valikust, saadud nõuete ja kasutuslugude valideerimisest ning funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete ning eesmärkide seadmisest. Selleks rakendati erinevaid meetodeid (AHP, MoSCoW). Järgnevalt kõrvutati erinevate töö teostamiseks sobivate tarkvarade omadusi ning vastavalt MVP seatud nõuetele ja funktsionaalsustele loodi finantsmõõdikute töölaud MS Power BI tarkvaras. Loodud MVP-d testiti kogudes ja analüüsides kasutuskogemusi ning eelnevalt seatud nõuete ja funktsionaalsuste täitmist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Maarja Pajusalu; Kärt Rõigas
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF