Infoturbe hindamine idufirmas

Nimi
Anna Shamritskaya
Kokkuvõte
Infoturve tekitab praegu kogu maailma meedias märkimisväärset kajastust ja arutelu. Isegi suhteliselt vähesed turvarikkumised mõjutavad suurt hulka inimesi, muutes selle üheks suurimaks probleemiks, millega ettevõtted praegu silmitsi seisavad. Selle tulemusena avaldatakse rohkem survet esilekerkivatele uuenduslike protsesside ja toodete tarnijatele, idufirmadele.

Pole aga kehtestatud raamistikku, mis hindaks idufirma infoturvet. Üheks võimalikuks lahenduseks on juba väljakujunenud ettevõtete jaoks loodud raamistike kasutamine, kuigi sellised raamistikud ei arvesta idufirmade iseärasusi. Selles töös uurib autor, kuidas hinnata infoturbe taset idufirmas, töötades välja mudeli, mida saab sobitada tuntud idufirma elutsükliga.

Selle lõputöö peamiseks tulemuseks on uus mudel, mis aitab oluliselt kaasa infoturbe arenemise mõistmisele idufirmade elutsükli erinevatel etappidel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Mari Seeba, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF