Diginoodistuse sarnaste järgnevuste tuvastamine ja visualiseerimine

Nimi
Ludvig Leis
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on analüüsida diginoodistusi ning visualiseerida sarnaseid järgnevusi. Uurimise põhjal valminud rakenduse abil on kasutajal võimalik leida diginoodistuste seast sarnaseid järgnevusi erinevatel meetoditel. Töös antakse ülevaade muusika andmeanalüütika erinevatest uurimissuundadest ning tutvustatakse andmetüüpidest tingitud erinevusi. Samuti kirjeldatakse noodistuste järgnevuste sarnasuse leidmise mõõtmisviisidest ning tutvustatakse varasemate tööde meetodeid. Töö lahenduse arendusprotsessist ja -valikutest antakse detailne ülevaade ning kirjeldatakse lahenduse testimise tulemusi. Lõpuks pakutakse välja lahenduse edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF