arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


RematoAR – ülesande seletamise liitreaalsusrakendus
Nimi Ott Saar
Kokkuvõte Antud magistritöös kirjeldatakse RematoAR rakenduse disaini, arendust ja testimist. Rakenduse eesmärgiks on parandada ehitusettevõtete kommunikatsiooni, andes selleks uus ülesande seletamise viis. Eesmärgiks on anda ülesande teostamiseks vajalik informatsioon edasi läbi virtuaalsete objektide ja nii vähendada projektijuhi ja töölise omavahelist suhtlust.
Magistritöö jooksul pandi paika tähtsamad rakenduse funktsionaalsused ja disainiti rakenduse kasutatavus võttes arvesse liitreaalsusrakenduste eripära ja standardeid. Leiti ja analüüsiti sarnaste ideedega turul olevaid rakendusi ning toodi välja nende erinevused valmistatava rakendusega. Rakendus pakub kasutajatele võimaluse asetada lihtsamaid 3D elemente nagu tekstid, jooned ja 3D objektid, samuti võimaldab rakendus sama infot taas näha kasutades selleks QR koodi. Pakkumaks kaugabistamist on rakendusse implementeeritud ekraani jagamise funktsionaalsus.
Veendumaks rakenduse kasutatavuses viidi läbi testid nelja erineva ettevõttega. Testide eesmärgiks oli saada kinnitust idee väärtuses, aru saada loodud rakenduse kasutatavusest ja hinnata kasutuslihtsust. Lisaks selgitati välja, kas ja kuidas saaksid ehitusettevõtted kasu sellisest rakendusest ja kuidas parandaks see nende igapäeva tegemisi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Ulrich Norbisrath, Ranno Käomägi
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad