arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Töövoog tervisedokumentide teisendamiseks OMOP CDM kujule
Nimi Harry-Anton Talvik
Kokkuvõte Viimastel aastatel on tervishoiuinformaatika valdkonnas üha rohkem tuntav vajadus kasutada operatiivtöö käigus kogunenud terviseandmeid teisestel eesmärkidel, teadusuuringuteks. Eestis vahetatakse tervishoiuasutustes igapäevase töö käigus tekkivat meditsiinilist teavet kliiniliste dokumentide formaadis (HL7 CDA). Väljakutse on andmete korrektne teisendamine nende transpordikujult analüütiliseks kasutuseks, see on väga aeganõudev protsess.
Magistritöö eesmärk on kirjeldada ära üldine töövoog andmete teisendamiseks analüütilist kasutust võimaldavale ühtse andmemudeli (OMOP CDM) kujule. Praktilise lahendusena loodi parem võimekus CDA formaadis andmetest ülevaate saamiseks ja algseks info eraldamiseks. Töövoo keskkonna täiendav automatiseerimine võimaldab loodud lahenduse kiiret kasutuselevõttu. Keskkonna kasutuse tulemusena tekkivad andmed võimaldavad omakorda tervisealase tõenduspõhise info genereerimist ja seeläbi paremate tervishoiualaste otsuste tegemist ning paremat, tõenduspõhist ravi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Sven Laur, Sulev Reisberg, Raivo Kolde
Kaitsmise aasta 2022
PDF