Konfliktide juhtimine eesmärgipõhises nõuete kavandamises: sotsiaaltehniliste süsteemide vaatenurk

Nimi
Rasul Agharzayev
Kokkuvõte
Eesmärgile Orienteeritud Nõuete Tehnika (GONT) on kvaliteetsete tarkvarasüsteemide arendamise põhimetoodika. Kuid konfliktide lahendamine GONT-s, et muuta sotsiaal-tehniliste süsteemide (STS) arendusprotsess ärieesmärkide täitmisel lihtsamaks, eriti agiilse arendusmetoodika puhul, on keeruline. See lõputöö keskendus konfliktide juhtimisele GONT-s STS-i vaatenurgast. Eesmärk on selgitada eesmärgi sõnastamist ja seda, kuidas on võimalik tuvastada ja lahendada määratud eesmärgiga seotud kasutajalugudes konflikte. Lõputöö esitab juhtumiuuringu, kus funktsionaalsed eesmärgid töötatakse välja agiilse arendusmetoodikas. Järgisime tarkvaratehnilise disaini põhimõtteid, et luua tarkvaratööriist, mis jäädvustab eesmärgid ja kasutajate lood ning seejärel tuvastab ja lahendab nende eesmärkide kasutajalugude konfliktid, kasutades analüütilist otsustustehnikat. Tulemus annab üldise ülevaate probleemvaldkonnast, mis näitab kasutaja ja äripoolte motivatsiooni mõju konfliktide lahendamisel ning sellest tulenevalt esitab iga eesmärgi puhul lahendatud kasutajalood. Meie tulemused annavad nii analüütilisi kui ka teoreetilisi selgitusi. Järeldatakse, et inimese ja ettevõtte või organisatsiooni motivatsiooni arvestamine arendusprojektis on konfliktijuhtimise üks võtmetegevusi, kuna see muudab vastuoluliste kasutajalugude vahel otsustamise lihtsamaks. Samas on inimrollid (meeskond) üks kriitilisi punkte konfliktitasunõuete saavutamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo, PhD
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF