Kvalitatiivne juhtumiuuring TypeScripti kasutamise kohta JavaScripti alternatiivina veebiarenduses

Nimi
Kirill Maksimov
Kokkuvõte
JavaScript loodi algselt veebilehtede interaktiivseks muutmiseks. Sel ajal ei teadnud keegi, et Frontend võib olla nii suur, kui ta tänapäeval on. Et minimeerida puudusi JavaScripti keeles, töötati alternatiivina välja TypeScript. Selle teesi raames defineerime mõlema keele ratsionaalse kasutamise piirid. Samuti määrame ja analüüsime valdkonna arendajatelt kogutud andmed. Informatsioon, mis on saadud uuringu osalejatelt, põhineb nende JavaScripti ja TypeScripti kasutamise kogemustel. Uuringu eesmärk on võrrelda kahte kõige sagedamini kasutatavat programmeerimiskeelt - JavaScripti ja TypeScripti. Teabe kogumiseks ja analüüsimiseks kasutati juhtuuringu meetodit, kus valiti kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombinatsioon. Küsitluse eesmärk on mõista kogenud tarkvaraarendajate arvamusi Frontendi keele valikul. Küsitlusest saadud tulemusi töödeldakse ja analüüsitakse, ning tulemused esitatakse graafikute ja diagrammidega. Loodi ja analüüsiti kahte MVP-d. Tulemused näitasid, et TypeScripti ja JavaScripti kasutamise vahe ei ole MVP-de puhul oluline. Kui aga MVP-d tulevikus laienevad, siis TypeScripti kasutusele võtt on parem valik. TypeScript loodi suuremahuliste rakenduste loomiseks ja hooldatavana hoidmiseks. Igal tööriistal on oma eripära ja ei sobi igaks juhtumiks – täiendavate koodiridade kirjutamine, algseadistus on keerulisem või mõne kolmanda osapoole teegiga seotud probleemid võivad aega võtta. Seetõttu pole TypeScript imerohi ja seda ei saa igal pool kasutada. Käesoleva uuringu tulemused annavad nii empiirilised kui ka teoreetilised järeldused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo, PhD
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF