Venemaa invasioon Ukrainasse – maailma uudisteallikate teema hindamine masinõppega

Nimi
Ivan Hladkyi
Kokkuvõte
24. veebruari 2022 hommikul alustas Venemaa täiemahulist sissetungi Ukraina territooriumile. Sõda puhkes Ukrainas paljudes eri paikades, Vene armee pommitas peaaegu iga suurema linna taristut ning 2022. aasta augusti seisuga konflikt veel kestab. Arvukate rahvusvaheliste uudismeedia allikate kaudu on kogu maailma tähelepanu koondunud Ukrainas arenevatele sündmustele. Erinevad infoallikad võivad valgustada sama sündmust erinevatest vaatepunktidest sõltuvalt sihtgrupist, poliitilisest olukorrast, sõnavabaduse astmest jne.
Magistritöö eesmärgiks on koguda uudiste andmestik erinevatest meediaallikatest ning luua tehniline raamistik teemade modelleerimiseks ja meelsuse klassifitseerimiseks, et analüüsida nende meediaallikate sarnasusi ja erinevusi. Kõigepealt valiti töös välja hulk olulisi uudiste allikaid ning koguti nende baasil uudiste andmestik. Seejärel loodi visualiseerimisvahenditega toetatud teemade modelleerimise ja meelsuse analüüsi tehniline raamistik. Lõpuks rakendati loodud raamistikku kogutud andmestikule ning analüüsiti erinevusi enim arutatud teemades ja meelsuses ning samuti muutusi nende teemade populaarsuses ajateljel. Magistritöö praktiline panus koosneb mitmest aspektist: uudne sõda kajastavatest allikatest pärit uudiste andmestik, mida saab ka edasistes uurimustöödes kasutada ning tehniline raamistik teemade ning meelsuse analüüsiks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Kairit Sirts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF