Väljalubade veebirakenduse loomine kaitseväele

Nimi
Marcus Murumäe
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö kirjeldab väljalubade veebirakenduse loomist Eesti kaitseväele. Antud töö sisaldab eelneva väljalubade infosüsteemi kirjeldust, loetelu uue rakenduse arendusnõuetest, ülevaadet kasutatud tehnoloogiatest ja töövahenditest, veebirakenduse arhitektuuri ja arenduse kirjeldust ning valminud rakenduse analüüsi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF