arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Väljalubade veebirakenduse loomine kaitseväele
Nimi Marcus Murumäe
Kokkuvõte Bakalaureusetöö kirjeldab väljalubade veebirakenduse loomist Eesti kaitseväele. Antud töö sisaldab eelneva väljalubade infosüsteemi kirjeldust, loetelu uue rakenduse arendusnõuetest, ülevaadet kasutatud tehnoloogiatest ja töövahenditest, veebirakenduse arhitektuuri ja arenduse kirjeldust ning valminud rakenduse analüüsi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2022
PDF