arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tööstusettevõtetele suunatud praktiline tehisintellekti lühikursus
Nimi Reemet Ammer
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö eesmärgiks on koostöös Tehisintellekti- ja robootikakeskusega AIRE välja selgitada Eesti tööstusettevõtete võimekused ning vajadused tööstusprotsesside automatiseerimisel ning nende valmisoleku uute tehisintellekti põhiste tehnoloogiate õppimiseks ning juurutamiseks oma ettevõtte tööstusprotsessides. Pärast vajaduste välja selgitamist luuakse nende baasilt Coursera platvormil uus kursus tööstusettevõtetele. Töös esitatakse muuhulgas lühitutvustus erinevatest Tööstus 4.0 tehnoloogiatest ning nende rakendusvõimalustest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Jaak Vilo, Elena Sügis
Kaitsmise aasta 2022
PDF