Peata sisuhaldussüsteem olemasoleva veebirakenduse sisu haldamiseks Singleton Group OÜ näitel

Nimi
Dan Bondarenko
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse kahte tarkvaralahendust, mille eesmärk on luua ettevõttele Singleton Group OÜ peata sisuhaldussüsteem, kust saab firma veebileht sisu kuvamiseks vajalikke andmeid pärida. Töös on loetletud ettevõtte nõuded sisuhaldussüsteemile ning tutvustatakse tehnoloogiad, millel tarkvaralahendused põhinesid.

Töö käigus loodi WordPressil põhinev peata sisuhaldussüsteem, mis võimaldab hallata veebilehe sisu määratlevaid andmeid ning neid väljastada olemasolevale veebirakendusele. Samuti valmis Ansible’i mängujoonis, et automatiseeritult valmistada ette keskkond, kuhu veebileht ja sisuhaldussüsteem paigaldatakse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF