Infosüsteemide arendusvajadusest lahenduseni - arendusprotsessi toetavate töövahendite nõuete analüüs Kaitseministeeriumi valitsemisala näitel

Nimi
Teo Niklus
Kokkuvõte
Magistritöös selgitatakse välja Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendusprotsessi toetavate töövahendite nõudeid eesmärgiga pakkuda neile kõige sobivamad tarkvaralahendused. Selleks tehakse kindlaks Kaitseministeeriumi valitsemisala infotehnoloogia arendusprotsessi kirjeldamiseks sobivad elutsükli mudelid, antakse ülevaade organisatsioonist ja tööprotsessidest ning kaardistatakse elutsükli mudeli tegevuste põhjal kasutusel olevad töövahendid. Uurimiseks kasutatakse intervjueerimist ja dokumendi analüüsi. Saadud andmete põhjal teostatakse probleemianalüüs, tuvastatakse kitsaskohad ja esitatakse nõuded töövahenditele. Koostatakse valmistarkvara hindamismudel. Töös selgitatakse välja kaks peamist arendusplatvormi, mille nõuetele vastavuse hindamise põhjal pakutakse välja edasiseks kasutamiseks sobivam.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter, Kersti Karuse-Veebel
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF