Põllusaagikuse ennustamine satelliidipiltidelt

Nimi
Ingvar Baranin
Kokkuvõte
Satelliidipiltide abil automaatsete ja täpsete saagikusennustuste tegemine on olnud aluseks mitmetele teadustöödele, mille suge ulatub esimese tsiviilotstarbelise maavaatlusprogrammi, Landsati algusaegadesse. Täpsed ennustused võimaldavad põllutööde lihtsustamist nii ressursside planeerimisel kui ka hinnanguliste tootmismahtude varajasel raporteerimisel, kuid andmete kogumine, mis ennustusmudeli treenimist tagaks, ei ole lihtne. Seetõttu pole seni loodud mudelit, mis oleks rakendatav Eesti põllumajanduslikus kontekstis.

Magistritöös kasutatakse eAgronomi kogutud Eesti ja Poola põldude andmeid aastast 2018 kuni 2022, fookusega talinisul, et luua vastavate riikide põllusaagikusi ennustav mudel. Eesmärgiks on nii viljakoristuseelne ennustamine kui ka varasemate aastate saagikusandmete valideerimine. Kaasates eAgronomi andmetele Sentinel-2 satelliidipiltide ajaseeria, treenitakse ja võrreldakse erinevaid masinõppel põhinevaid lähenemisi, seejuures luues esimene Eesti põldudele keskenduv tipptasemel saagiennustusmudel. Valminud mudel on kasulik nii eAgronomile, võimaldades mitmekülgsema teenuse pakkumist, ning lõppkasutajatele, kes saavad hõlpsamalt jälgida oma põldude käekäiku.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Tiit Sepp
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF