Taaskasutatud kasutajavoogude analüüs avatud lähtekoodiga Androidi rakendustes

Nimi
Kristofer Käosaar
Kokkuvõte
GitHubist on leida mitmeid Androidi rakenduste projektimalle, kuid vähesed sisaldavad tervete kasutajavoogude implementatsioone. See lõputöö keskendub avatud lähtekoodiga Androidi rakendustest kasutajavoogude eraldamisele tegevusdiagrammide kujul, eesmärgiga arendada projektimall, mis sisaldab kasutajavooge nagu rakenduse tutvustus, kasutaja loomine ja sisselogimine. Kasutajavoogude tegevusskeemid kombineeriti eesmärgiga luua kasutajavood, mida saaks rakendada enamiku kasutusjuhtude puhul. Projekti mall arendati kombineeritud tegevusskeemide põhjal Android Studios, kasutades Kotlinit ja järgides Model-View-ViewModel arhitektuuri. Projekti malli hinnati kuue avatud lähtekoodiga Androidi rakenduse kasutajavoogude uuesti loomisega ja mõõdeti, kui suurt osa koodibaasist on vaja muuta sarnase kasutajaliidese saavutamiseks. Tulemus näitab, et olemasolevate rakenduste kasutajavoogude süstemaatiline analüüsimine on kasulik lähtepunkt kergesti kohandatavate projektimallide loomisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kristiina Rahkema
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF