Masinõppe meetodite rakendamine turvalisema töökeskkonna tagamiseks Eestis

Nimi
Mario Käära
Kokkuvõte
Tööõnnetused on oluline ülemaailmne probleem, mis põhjustab märkimisväärset inim- ja majanduskahju. Aastatel 2001 kuni 2021 registreeriti Eestis keskmiselt ligikaudu 4,000 tööõnnetust aastas ja hukkus kokku 428 inimest. Näiteks aastal 2021 olid töötajad tööõnnetuste tõttu 141,000 päeva ajutiselt töövõimetud, mis tõi endaga kaasa rahalise hüvitise suuruses 5.3 miljonit eurot. Hiljutised uuringud on rakendanud masinõppe algoritme erinevates tööstusharudes, sealhulgas ehituses ja tootmises, pakkudes välja andmeanalüüsi tehnikaid selliste probleemide lahendamiseks nagu kõrge riskiga töötajate tuvastamine ja ohutusjuhtimissüsteemide loomine. Küll aga nendes uuringutes väljapakutud mudelid ei ole Eestis otseselt rakendatavad ning puuduvad konkreetsed vahendid, mis kohalikes oludes hästi toimiksid. Selle tööga soovime välja töötada masinõppe meetoditel põhinevaid automatiseeritud mudeleid, mis ennustaksid tööõnnetuste tõsidust Eestis. Samuti tuvastame eri tööstusharude jaoks olulisi tegureid, mis raskeid õnnetusi põhjustavad. Meie andmestikus on 82,641 tööõnnetust, millest igaühel on 37 muutujat ning see hõlmab ajavahemikku aastast 2002 kuni aastani 2022. See töö näitab, et kõige paremini toimivad mudelid, sealhulgas tugivektormasin ja logistiline regressioon, suudavad ennustada raskeid tööõnnetusi ja tuvastada sihipärase ennetusstrateegia jaoks olulisi tegureid. Töö põhitulemused rõhutavad, et keskmisi ennustamistäpsusi on võimalik saavutada ka ilma mudelite või tasakaalustamistehnikate hüperparameetrite häälestamiseta, kasutades ettevõtete tegevusalade ja ametite klasside kombinatsioonidele kohandatud masinõppemudeleid, millel on käsitsi valitud sõltumatud muutujad. See leid toetub olemasolevatele teadmistele, rõhutades sihipärase modelleerimise olulisust raskete tööõnnetuste ennetamisel, pakkudes täpsemat ja tõhusamat lähenemisviisi tööõnnetuste ja nende raskusastmete vähendamiseks erinevatel ettevõtete tegevusaladel. See töö toob esile masinõppe algoritmide potentsiaali tööohutuse alaste otsuste tegemise parandamisel ja kulutõhusate tööohutuse ennetusstrateegiate väljatöötamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Roshni Chakraborty
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF