Aine “Sissejuhatus erialasse” organisatoorsete tegevuste automatiseerimine ja õpikogemuse analüüs

Nimi
Anette Habanen
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö käigus valmisid õppeaine “Sissejuhatus erialasse” jaoks skriptid, mis muudavad õppejõudude ja seminarijuhendajate jaoks organisatoorsed tegevused kiiremaks ja automatiseeritavaks. Nende skriptidega luuakse failid, mille põhjal saab märkida Moodle’is tudengite kohalolekut, anda tudengitele ülesannete eest punkte, jagada tudengeid gruppidesse ning analüüsida tudengite tagasisidet. Lisaks sellele uuriti tudengite õpikogemust esimesel semestril. Leiti, et aines läbiviidavatel loengutel, seminaridel ja igapäevase enesejuhtimise ülesandel on positiivne seos aines saadava lõpp-punktisummaga. Samuti leidub seos loengus osalemise ning lõputesti eest saadud punktide vahel. Lisaks avastati, et meeleolu ja energia tase ei mõjuta tudengi loengus osalemist. Jälgiti ka tudengite sõprade arvu, mis semestri lõikes pigem tõusis või jäi samaks. Kuna informaatika valdkonnas on naisi vähem, siis uuriti eraldi ka nende õpitulemusi ja -kogemust. Täpsemalt leiti, et selles õppeaines on naistudengite lõpp-punktisumma meestest kõrgem ning naiste kuuluvustunne on meeste omaga sama.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mirjam Paales
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF