Tootmisprotsesside parendamine ERP süsteemi abil Artproof OÜ näitel

Nimi
Ando Heilmann
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö skoobiks on uuritava tootmisettevõtte tootmisprotsesside parendusvõimaluste leidmine ERP tarkvara rakendamise protsessis. Uurimus teostatakse Eesti tootmisettevõtte Artproof OÜ näitel. Töö teostamisel lähtutakse äriprotsesside juhtimise elukaarest ja töö raames viiakse sellest metoodikast lähtuvalt elukaare 4 esimest etappi: protsessi konteksti määratlemine, protsessi modelleerimine, protsessi analüüs ja protsessi disain. Töö raames formuleeriti viis peamist muudatust protsessides, analüüsiti nende mõju, disainiti muudetud TO-BE protsessid ERP tarkvara sihtraamistikus ning valideeriti muudatused ja uued protsessid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Steven Leego
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF