Andmesalvestus polümeerses memristor fiibris

Nimi
Karl Vilhelm Valter
Kokkuvõte
Antud töös kirjeldatakse uut meetodit andmete salvestamiseks ning valideeritakse see eksperimentaalselt. Andmeid salvestatakse elektrit juhtiva polümeeri ahelate vahelistes keemilistes sidemetes kasutades ultraviolettkiirgust, mõjutades nii materjali juhtivust. Fiibrisse tekitatud juhtivusmustreid mõõtes on võimalik andmed taastada. Lisaks viiakse läbi analüüs, et uurida andmekandja potentsiaalseid omadusi nagu andmetihedus ning salvestus- ja lugemiskiirus. Leitakse, et omaduste teoreetilised väärtused on võrreldavad kõige uuema generatsiooni magnetlindi standardiga LTO-9. Paljulubavad esialgsed tulemused viitavad, et tegemist võib olla alternatiivse andmesalvestustehnoloogiaga, mis aitaks täita aina kasvavat globaalset salvestusmahudefitsiiti ning vajab edasist uurimist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tarmo Tamm, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF