Detsentraliseeritud avaliku võtme infrastruktuur usalduse haldamiseks X-Roadis

Nimi
Kin Long Leung
Kokkuvõte
Tänapäeval on avaliku võtme infrastruktuuri kasutamine X.509 (PKIX) abil internetis turvaliste ühenduste loomise ja digitaalallkirjade loomise ehitusplokk. PKIX-is vastutavad sertifikaatide loomise ja sertifikaatide olekute lahendamise eest sertifitseerimisteenuse osutajad (CA). Keskse arhitektuuri tõttu muutub sertifitseerimisteenuse osutaja üheks ainsaks rikkepunktiks igas võrgus, mis sellele tugineb usalduse loomiseks. Hajutatud pearaamatu tehnoloogiat (DLT) kasutades saab detsentraliseeritud identifikaatorite ja kontrollitavate volikirjade abil verifitseerida usalduse loomist ilma vahendajatena toimivate sertifitseerimisteenuse osutajateta. Nende abil saab luua detsentraliseeritud avaliku võtme taristu (DPKI), mis kõrvaldab PKIX-i nõrkused. Selles artiklis uurisime X-Road'i, keskjuhitavat hajutatud andmevahetuse süsteemi, mis sõltub PKIX-ist, ning tegime ettepaneku alternatiivse DPKI arhitektuuri kohta, mis kasutab detsentraliseeritud identifikaatoreid ja kontrollitavaid volikirju, et suurendada usaldust infosüsteemide vahel. Tõestuse kontseptsioon viidi ellu ja hinnati. Leiud näitavad, et alternatiivne DPKI arhitektuur parandab andmevahetussüsteemi usaldusväärsust, eriti turvalisuse ja usaldusväärsuse osas.


Käesolevat tööd on toetanud Euroopa Liit toetuslepingu nr 101087529 alusel. Selles sisalduvad seisukohad ja arvamused kuuluvad siiski ainult autori(te)le ning need ei pruugi ühtida Euroopa Liidu ega Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti seisukohtade ja arvamustega. Ei Euroopa Liit ega toetuse andja saa nende eest vastutada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Mariia Bakhtina, Ahmed Awad, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF