Iha ajab hulluks: seksisõltuvusega seotud Redditipostituste analüüs

Nimi
Reena Vaziri
Kokkuvõte
Seksisõltuvus on vastuoluline ja tihti valesti mõistetud häire. Seksisõltlane on inimene, kelle kompulsiivne seksuaalkäitumine (CSB, compulsive sexual behavior) mõjutab negatiivselt nende igapäevaelu ja suhteid. Seksisõltlaste kompulsiivne seksuaalkäitumine võib võtta mitmeid vorme, nagu näiteks liigne pornograafilise materjali tarbimine, liigne eneserahuldamine, sage ja/või kaitsevahendita vahekord võõrastega ning truudusemurdmine. Tihti on selle käitumise tulemus häbi ja isoleeritusetunne, mis võib kaasa tuua kompulsiivse käitumise ja negatiivsete tunnete süveneva tsükli. Ajalooliselt on seksisõltuvust uuritud kompulsiivse seksuaalkäitumisega inimeste intervjuude põhjal. Meie uurime seda analüüsides inimeste kogemuslugusid Redditis erinevate loomuliku keele töötluse meetoditega. Uurimistöö eesmärk on analüüsida seksisõltuvuse erinevaid aspekte sel kujul, nagu foorumikasutajad neid esitavad. See hõlmab seksisõltuvusega seotud redditi postituste üldisi tunnuseid, sotsiokultuurilistest erinevustest (sugu ja usuline kuuluvus) tingitud perspektiivierinevusi, ja seksisõltuvusega tihti kaasnevaid vaimse tervise häireid. Uurimistulemused tõendavad, et seksisõltuvuse teket soodustavad mitmed erinevad faktorid, nagu näiteks lapsepõlvetrauma, varane kokkupuude seksuaalse materjaliga (näiteks porno), ja juba olemasolevad vaimse tervise häired, nagu näiteks ärevushäire ja depressioon. Seksisõltuvuse diagnoosivad inimesed endil ise probleemse seksuaalkäitumise alusel, mille definitsioon võib sotsiokultuurilisest taustast sõltuvalt vägagi erineda. Näiteks võib tõsiuskliku kristlase jaoks eneserahuldamine olla seksisõltuvuse tunnus, kuid mõne ateisti jaoks on see lihtsalt ajaviide. Mis puudutab teisi vaimse tervise häireid, siis seksisõltuvus esineb harva üksi. Tihti kaasneb sellega depressioon ja/või teised häired. Seksisõltuvusele pole ühest lahendust, kuid teraapia (näiteks kognitiivne käitumisteraapia, grupiteraapia jne) ja tugigrupid võivad aidata inimestel kompulsiivsest käitumisest vabaneda. Analüüsi kohaselt võiksid naispatsiendid saavutada paremaid tulemusi alustades individuaalteraapiaga. Postitajad soovitavad ka teraapiat kombineerituna farmakotseutilise raviga. Üldises plaanis on uurimistulemused kooskõlas valdkonna erialakirjandusega ja magistritöö kinnitab varasemate uuringute tulemusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Orchid Chetia Phukan, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF