Detsentraliseeritud asukoha tõendamise suunas

Nimi
Eduardo Ribas Brito
Kokkuvõte
Asukohapõhised teenused on tänapäeva ühiskonnas üldlevinud ning nende integreeritavus erinevate rakenduste ja tehnoloogiatega on kujundanud meie suhtlust füüsilise maailmaga. Asukohapõhiste süsteemide praegune seisund ei taga kaugeltki asukohateabe terviklikkust, eriti usaldamatutes keskkondades, kus puuduvad individuaalsed usaldusväärsuse tagatised. On vaja paradigma muutust, et tagada turvalisus geograafilise manipuleerimise või asukoha võltsimise vastu. Nende nõuetele vastamiseks võivad digitaalsed ja tõendatavad asukohapäringu süsteemid aidata realiseerida asukohapõhist autentimist või autoriseerimist vaenulikes keskkondades. Sellistele süsteemidele leidub laialdaselt rakendusi nutikate linnade, laiendatud demokraatia, digitaalse terviklikkuse, vastutuse ja interneti läbipaistvuse valdkondades. Käesolevas lõputöös tutvustame probleemile uudset lähenemist, uurides asukohatõestussüsteemide paradigmat ja tuginedes olemasolevatele süsteemidele, et liikuda täielikult detsentraliseeritud asukohatõenduse poole. Kasutades võrgustumistehnoloogiad ja lubadeta konsensusmehhanisme, määratleme uue protokolli ning rakendame ja hindame kontseptsioonitõestust, mis tutvustab täielike, kontrollitavate ning ruumilis-ajaliselt kindlaid asukoha tõendite genereerimist.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Ulrich Norbisrath
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF