Andmetel põhinev protsessianalüüs: tööturukoolituse protsessikaeve juhtumiuuring

Nimi
Triin Kraavi
Kokkuvõte
Protsessikaeve on andmetel põhinev meetodika äriprotsesside kuvamiseks, monitoorimiseks ja parendamiseks. Protsessikaeves kasutatakse sündmuste logi andmeid, mis salvestuvad infosüsteemidesse äriprotsessi läbiviimise käigus. Magistritöö eesmärk oli läbi viia andmetel põhinev protsessianalüüs kasutades protsessikaeve metoodikat. Protsessikaeve juhtumianalüüs viidi läbi Eesti Töötukassa tööturukoolituse andmete põhjal. Juhtumianalüüsi raamistikuks kasutati protsessikaeve projektimetoodikat. Protsessikaeve projekti planeerimise faasis püstitati uurimisküsimused. Sellele järgnes andmete väljavõtmine infosüsteemist, andmete töötlemine ja sündmuste logi loomine. Protsessikaeveks kasutati Apromore Enterprise Edition tarkvara. Tulemuste analüüsi ja valideerimise järel tehti ettepanekud tööturukoolituse protsessi parandamiseks ning edasisteks uurimisteemadeks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF