Tehisintellektil põhinev juurvilja visuaalse kvaliteedi hindamise süsteem

Nimi
Richard Aljaste
Kokkuvõte
Tänu neurovõrkude kiirele arengule viimastel aastakümnetel on üha enam leitud sellele tehnoloogiale rakendusi erinevates valdkondades, meditsiinist jäätmekäitluseni. Nii samuti ka põllumajanduses, kus tehisintellekt võimaldab põllumajandusettevõtjatel teha otsuseid, mis põhinevad objektiivsetel statistilistel andmetel, ning aitab seeläbi suurendada ettevõtete tootlikkust. Näide täppispõllumajandusest on juurviljade visuaalse kvaliteedi hindamine masinõppel põhinevate klassifikaatorite abil. Selle töö eesmärk on muuta taolised vahendid nii kättesaadavamaks kui ka taskukohasemaks väikepõllumajandustootjatele, arvestades varasemate lahenduste kallidust ja ebapraktilisust olemasolevatesse töötlusliinidesse integreerimisel. Uus süsteem, Vegeval, on loodud eesmärgiga nimetatud probleemid lahendada ja pakkuda põllumajandustootjatele reaalajas koostatud statistikat nende toodangu kvaliteedi kohta. Kasutades servtöötlust näidatakse, et on võimalik luua suhteliselt taskukohane süsteem, mida saab vähese vaevaga integreerida ka olemasolevatesse köögiviljatöötlusliinidesse. Sellest tulenevalt saab töö tulemuste põhjal täheldada, et vaatluse all olnud kasutusvaldkondades saab tehisnägemist ja objektituvastust rakendavaid ülesandeid edukalt lahendada ka väikese arvutusliku võimekusega riistvaral. Viimane ühtlasi viitab sellele, et tehisintellekti rakendamisega igapäevaste ülesannete efektiivsemaks täitmiseks ei pea tingimata kaasnema suuri kulutusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Chinmaya Kumar Dehury
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF