Nähtavusanalüüsi mooduli arendus Eesti Kaitseväele

Nimi
Kaupo Humal
Kokkuvõte
Töö käigus loodi Pythoni moodul nähtavusanalüüside teostamiseks. Esmalt kirjeldatakse analüüside teoreetilisi aluseid, seejärel tarkvarale esitatud nõudeid ja tehnoloogia valikut. Seejärel antakse mooduli kirjeldus, nõuded ja juhised kasutamiseks ning funktsioonide dokumentatsioon. Viimasena tuuakse välja soovitused edasiseks arenduseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Valdur Tammets, Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF