Taasesitusrünnete mõju uurimine Eestis populaarsete automudelite vastu

Nimi
Jane Õunaid
Kokkuvõte
Häkkerid on leidnud erinevaid viise kuidas ära kasutada nõrkusi võtmeta kaugjuhtimispulti (ingl Remote Keyless Entry, RKE) kasutavaid auto lukustussüsteeme. Selle töö eesmärgiks on anda ülevaade mõnedest rünnetest, mida saab selliste lukustussüsteemide vastu ära kasutada. Teiseks eesmärgiks on hinnata, kas valik Eestis populaarsetest automudelitest on nõrgad erinevate taasesitusrünnete vastu.
Selle töö tulemuseks on ülevaade sellest, millised katsetes olnud autodest on väljavalitud rünnete vastu nõrgad ning miks teised autod ei reageeri nendele rünnetele. Kuigi kõik katsetes osalenud autod kasutasid koodiveeretust, olid enamus autod ikka kaitsmata taasesitusrünnete vastu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF