Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ projektide analüüs

Nimi
Anette Evisalu
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti Tartu Ülikoolis toimuva kursuse “Sissejuhatus andmebaasidesse” (MTAT.03.105) osalejate koostatud projekte. Töös on kirjeldatud kursuse ülesehitust ja projektipõhise õppe erinevaid aspekte. Uurimistöö eesmärk oli leida, milliste projektiga seotud ülesannete korral jäävad 2022. aastal kursusel osalejad kõige rohkem hätta ning mis teemad vajavad õpetamisel lisatähelepanu. Tulemuste põhjal antakse õppejõududele tagasisidet nende aines tehtavate projektide kohta materjalide täiustamiseks ja kursuse läbiviimiseks. Projekte analüüsides tuli välja, et paaristööna ja individuaalselt sooritatud projektide punktilistes tulemustes ei ole statistiliselt olulisi erinevusi. Siiski leiti, et paaris koostatud projektid on keerukamad arvestades mitu-mitmele seoseid ja olemitüüpide arvu. Kursusel osalejatelt küsiti ka tagasisidet projekti tegemise etapile ning selle põhjal on tehtud järeldusi õppetöö toetamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF