Tartu Ülikooli õppeainete tagasiside meelsusanalüüs

Nimi
Regita Luukas
Kokkuvõte
Lõputöö peamine eesmärk on luua algoritm meelsuse analüüsimiseks Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS) tudengite poolt jäetaval tagasisidel, seda rakendada ning täpsust hinnata. Töös antakse ülevaade meelsusanalüüsi vajalikkusest ja kasutusest, analüüsi meetoditest, probleemidest ning seni Eestis tehtud töödest. Lisaks tutvustatakse selles töös meelsusanalüüsi tegemiseks kasutatud töövahendeid. Viimaks kirjeldatakse lähemalt kasutuses olevaid andmeid, kasutatud meetodeid ning analüüsitakse saadud tulemusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF