Võõrsõnade õppimist lihtsustav veebipõhine mäng

Nimi
Helena Sokk
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua võõrsõnade õppimist lihtsustav veebipõhine mäng, mis koosneb kolmest alammängust. Võõrsõnade mäng peaks sobima nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme õpilastele ning lisaks kõikidele keelehuvilistele, kes soovivad võõrsõnu õppida või meelde tuletada. Mängu loomiseks kasutati erinevaid keeleressursse, nagu näiteks võõrsõnade leksikon, sagedussõnastik ja EstNLTK, et tuua juurde varieeruvust. Töös kirjeldatakse, mis on võõrsõnad, räägitakse mängupõhisest õppimisest, tuuakse välja, millised mängud juba eelnevalt eksisteerisid ning kuidas loodi töö praktilise osana veebipõhine mäng.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Krista Liin
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF